Přeskočit na obsah

Provozní řád

Obecné

S připomenutím pravidel společenského chování upozorňujeme na níže uvedené informace a povinnosti, kterými jsou návštěvníci areálu povinni se řídit.

 1. Provozní doba areálu je od 7:00 hod. do 22:00 hod.
 2. Provozní doba zázemí včetně šaten je od 6:45 hod. do 22:15 hod.
 3. Za věci uložené ve skříňkách plně zodpovídá návštěvník. Cenné věci je možné uložit v recepci.
 4. Vjezd do areálu hotelu je povolen pro všechny návštěvníky, parkování není zpoplatněno. Parkování je povoleno pouze na místech k tomuto účelu vyhrazených (velké parkoviště nad tenisovými kurty). Parkující jsou povinni respektovat pokyny bezpečnostní služby či oprávněných osob. Parkoviště není hlídané ani střežené. Odpovědnost za jakékoli případné poškození, ztrátu či odcizení související s dopravním prostředkem zaparkovaným v areálu nese majitel vozidla.
 5. V celém areálu je zakázáno zejména odhazovat po areálu odpadky; poškozovat, odnášet, přemísťovat veškerá zařízení areálu; jakkoli znečišťovat prostranství areálu či prostory náležející ke sportovištím; kouřit ve společných prostorech, vyjma míst k tomuto účelu vyhrazených; rozdělávat oheň.
 6. V případě návštěvy areálu se psy je návštěvník povinen mít psa neustále na vodítku, s náhubkem a zajistit, aby pes nenarušil jakkoli běžný provoz v areálu a nikoho neohrozil. Současně je zakázáno venčit psy v celém areálu Top Hotelu Praha. Na tenisové kurty je vstup se psy či jinými zvířaty přísně zakázán.
 7. V případě nedodržení uvedených pravidel může být návštěvníkovi zakázán přístup do areálu, z areálu bude vykázán a bude po něm vymáhána škoda způsobená porušením povinností z řádu vyplývajících.

Návštěvník je povinen se seznámit provozním řádem areálu a sportoviště a řídit se jím. Provozní řád areálu a sportoviště je k dispozici na recepci areálu a na internetových stránkách www.tenisovecentrum.cz

Provozní řád sportoviště

 • Vstup a sportování je na vlastní nebezpečí.
  • Nedoporučujeme sportovat těhotným ženám a zdravotně indisponovaným.
 • Vstup na sportoviště:
  • Jen po uhrazení poplatku.
  • Se začátkem uhrazeného hracího období, nikdy dříve.
  • V obuvi určené pro dané sportoviště nebo povrch.
  • S náčiním určeným pro daný druh sportu.
  • V počtu hráčů určených pro daný druh sportu, ostatní návštěvníci mají vstup povolen pouze do označených nebo společných prostor.
  • Ve sportovním oblečení, s ohledem na povahu sportu a ostatní sportovce nikdy bez horního dílu oblečení.
  • Návštěvník je povinen ihned nahlásit v recepci areálu veškeré závady sportoviště či překážky bránící řádnému užívání sportoviště (dále jen „závady“). Tato ohlašovací povinnost návštěvníka se vztahuje na závady vzniklé před započetím užívání sportoviště příslušným návštěvníkem a/nebo na závady vzniklé v průběhu užívání sportoviště návštěvníkem. Do doby vyřešení situace příslušným oprávněným pracovníkem sportovního centra (tímto se rozumí zejména úprava sportoviště, poskytnutí náhradního sportoviště či kompenzace) není návštěvníkovi dovoleno započít využívat sportoviště či v jeho využití pokračovat. V případě, že návštěvník nesplní tuto svou ohlašovací povinnost a bude sportoviště přes závady užívat, nenese provozovatel areálu jakoukoli odpovědnost za případnou škodu.
 • Návštěvník používá sportoviště:
  • pouze pro daný sport
  • pouze po zaplacenou dobu, po ukončení uhrazeného období sportoviště okamžitě opustí
  • podle pravidel slušného chování, tak aby hlukem nebo jiným způsobem neomezoval ostatní sportovce
  • Odhlášení provedené rezervace je třeba učinit přes rezervační systém či telefonicky nejdéle 24 hodin před objednaným termínem pronájmem kurtu a to vždy v provozních hodinách areálu. Pokud tak návštěvník neučiní, je rezervace považována za neodhlášenou a takovouto rezervaci je návštěvník povinen uhradit, dle platného ceníku areálu.
 • Návštěvníkovi je na sportovišti zakázáno zejména:
  • Vstupovat pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.
  • Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše.
  • Provádět úpravy nebo ničit zařízení.
  • Používat zařízení sportoviště k jiným účelům než je určeno.
  • Kouřit, požívat alkohol či jiné návykové látky.
  • Vnášet cizí předměty – zejména sklenice a skleněné obaly, jízdní kola apod.
 • Doporučení pro návštěvníky:
  • V případě dotazů na vhodnost obuvi případně náčiní Vám rádi poradíme na recepci.
  • Z bezpečnostních důvodů nevstupujte na sportoviště se žvýkačkou.
 • Upozornění pro návštěvníky:
  • V případě nedodržení nebo hrubého porušení pravidel má pracovník sportovního areálu právo zejména:
   • Ukončit hru bez náhrady.
   • Vykázat návštěvníka ze sportoviště, areálu.
   • Zakázat přístup do areálu.
   • Vymáhat náhradu způsobené škody.

Provozní řád půjčovny a testovacího centra

Návštěvník má možnost zapůjčení sportovního náčiní za následujících podmínek.

 • Cena půjčovného je stanovena v ceníku služeb.
  • Půjčovné u běžného náčiní je stanoveno ceníkem.
  • Půjčovné u testovacích rámů je stanoveno ceníkem.
 • Podmínky půjčovného:
  • Úhrada půjčovného.
  • Složení vratné zálohy ve výši dané ceníkem.
 • Půjčené sportovní náčiní je zákazník povinen vrátit nepoškozené do10-ti minut po ukončení hrací hodiny. V případě nedodržení tohoto pravidla je účtována za každou další započatou hodinu hodinová sazba půjčovného.
 • V případě poškození zapůjčeného náčiní je stanovena smluvní pokuta ve výši 50 % pořizovací ceny zapůjčeného náčiní s přihlédnutím na opotřebení.
 • V případě zničení zapůjčeného náčiní je stanovena smluvní pokuta ve výši 100 % pořizovací ceny náčiní s přihlédnutím na opotřebení.
 • Za poškození náčiní se nepovažuje opotřebení provozem jako např. prasknutí výpletu, uvolnění omotávky apod.
 • Veškeré dotazy řeší recepce areálu.

Novinky

Zimní sezóna 2022/23

Vážení klienti,

vzhledem k enormnímu zdražení energií jsme nuceni pro nadcházející zimní sezónu upravit ceny pronájmu tenisových kurtů v hale. Ceny pronájmů naleznete v sekci Ceník. Pro volné termíny nás neváhejte kontaktovat.

Tenisové tábory 2022

Stejně jako v předchozích letech pořádáme tenisové tábory a soustředění (výjezdní i příměstské). Více informací a přihlášky naleznete na odkazu zde

Letní sezóna 2022

V pondělí 2. května začala v našem tenisovém centru letní (venkovní) sezóna. Rádi vás uvidíme na našich venkovních kurtech. V případě nepříznívého počasí je vám k dispozici nafukovací hala.

Tato webová stránka používá soubory cookie k zajištění dobrého zážitku z prohlížení

Kvůli správné funkčnosti těchto webových stránek používáme tzv. "cookies". Cookies pomáhají uchovávat po určitou dobu informace o vaších aktivitách a preferencích. Tyto informace jsou dále využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb (kvalitnější cílení reklamy, analytické služby a jiné). Pomocí této lišty můžete vybrat, které druhy cookies může tato stránka uchovávat. Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Tato webová stránka používá soubory cookie k zajištění dobrého zážitku z prohlížení

Kvůli správné funkčnosti těchto webových stránek používáme tzv. "cookies". Cookies pomáhají uchovávat po určitou dobu informace o vaších aktivitách a preferencích. Tyto informace jsou dále využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb (kvalitnější cílení reklamy, analytické služby a jiné). Pomocí této lišty můžete vybrat, které druhy cookies může tato stránka uchovávat. Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Vaše předvolby byly uloženy.